Brandbeveiliging

Bandit

Bosch

Beveiligingssystemen werden tot nog toe samengesteld uit vele verschillende individuele componenten. Bosch integreert nu alle noodzakelijke beveiligings-componenten in één enkel systeem.Eén centraal punt controleert alle functies en maatregelen voor brandbeveiliging, met hoge flexibiliteit en een compacte opbouw.

De detectoren van Bosch bieden een effectieve combinatie van nauwkeurige branddetectie en een grote betrouwbaarheid tegen vals alarm. Optische en thermische sensor en een brandgassendetector werken samen met de intelligente brandpatroonherkenning om brand met grote nauwkeurigheid te detecteren.

  • Door het gebruiken van efficiënte algoritmes en geïntegreerde alarm patroonherkenning, bereiken alle MAGIC.SENS detectoren de top op het gebied van intelligente branddetectie.
  • Driftcompensatie verzekert een constant reactievermogen en de actieve supervisie van de alarm-elektronica verzekert een permanente werking van de detector.
  • Een actieve contaminatieherkenning laat toe om de vervangingsintervallen te verlengen.
  • De aanpassing van de alarmkarakteristieken aan individuele kamercondities verzekert snelle en betrouwbare alarmgeneratie, terwijl het risico op vals alarm beperkt wordt.
  • Met de vroegtijdige waarschuwing alarmfunctie kan het alarmsysteem geoptimaliseerd worden.

Bosh magic.sens detectorenDoe hier uw prijsaanvraag